Bản cáo bạch là gì? Khái niệm, nội dung, thông tin cần lưu ý

Bản cáo bạch là gì? Bản cáo bạch trình bày rõ ràng, công khai để các nhà đầu tư hiểu rõ tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và kế hoạch dùng số tiền thu được từ việc phát hành chứng khoán của tổ chức phát hành chứng khoán.

Cùng TaichinhPro tìm hiểu kỹ hơn về Bản cáo bạch là gì qua bài viết bên dưới nhé!

Bản cáo bạch là gì?

Bản cáo bạch là gì? Khi phát hành chứng khoán ra công chúng, các công ty phát hành cần phải công bố cho người mua thông tin cơ bản về bản thân công ty, nêu rõ cam kết của công ty và các quyền lợi của người mua chứng khoán… để trên cơ sở đó nhà đầu tư có thể ra quyết định đầu tư hay không.

Tài liệu nhằm phục vụ cho mục đích đó gọi là Bản cáo bạch hay Bản công bố thông tin.

Bản cáo bạch là gì?
Bản cáo bạch là gì?

Bản cáo bạch là gì? Bản cáo bạch là một lời mời hay lời chào bán để nhà đầu tư đăng ký hoặc mua chứng khoán của công ty phát hành. Bản cáo bạch gồm mọi các thông tin liên quan đến đợt phát hành.

Do đó, thông tin đưa ra trong Bản cáo bạch thường sẽ gắn với những điều khoản thực hiện lời mời hay chào bán.

Thông thường, một công ty muốn phát hành chứng khoán cần phải lập Bản cáo bạch và gửi đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét.

Đây gọi là Bản cáo bạch sơ bộ. Bản cáo bạch sơ bộ khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sẽ được xem là Bản cáo bạch chính thức. 

Khi thực hiện chào bán các loại chứng khoán, ngoài Bản cáo bạch chính thức, công ty phát hành thường cung cấp Bản cáo bạch tóm tắt.

Nội dung Bản cáo bạch tóm tắt là tóm gọn lại các nội dung chính của Bản cáo bạch chính thức nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ những các quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Nội dung của bản cáo bạch chứng khoán

1. Đối với việc chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng

Theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, trong trường hợp chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng, bản cáo bạch cần đảm bảo những nội dung sau:

 • Thông tin tóm tắt về tổ chức phát hành gồm có: mô hình tổ chức bộ máy, tài sản, hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng và cơ cấu cổ đông (nếu có).
 • Thông tin về đợt chào bán và chứng khoán được chào bán bao gồm có: điều kiện chào bán, những yếu tố rủi ro, dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của năm gần nhất, phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
 • Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành chứng khoán trong 02 năm gần nhất theo quy định tại Điều 20 của Luật này;
 • Thông tin khác theo quy định trong mẫu Bản cáo bạch.

2. Đối với việc chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng

Với trường hợp công ty chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, bản cáo bạch cần đảm bảo các nội dung như sau:

Nội dung của bản cáo bạch chứng khoán
Nội dung của bản cáo bạch chứng khoán – Bản cáo bạch là gì
 • Loại hình và quy mô quỹ đầu tư chứng khoán
 • Mục tiêu – chiến lược đầu tư, phương pháp và quy trình đầu tư, hạn chế của việc đầu tư và những yếu tố rủi ro của quỹ đầu tư chứng khoán
 • Tóm tắt những nội dung cơ bản của dự thảo về Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán
 • Phương án phát hành chứng chỉ quỹ và các thông tin hướng dẫn tham gia đầu tư vào quỹ đầu tư chứng khoán
 • Thông tin tóm tắt về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát và quy định về các giao dịch với người có liên quan của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát
 • Thông tin khác được quy định trong mẫu Bản cáo bạch

Tại sao cần phải đọc Bản cáo bạch?

Bản cáo bạch là gì? Bản cáo bạch là tài liệu cực kỳ quan trọng. Với tư cách là một nhà đầu tư, Bản cáo bạch như là phương tiện giúp các bạn đánh giá mức độ sinh lời và triển vọng của công ty trước khi bạn quyết định có đầu tư vào công ty hay không.

Một quyết định thiếu thông tin có thể làm cho bạn phải trả một cái giá đắt.

Vì thế, các bạn nên đọc kỹ Bản cáo bạch một cách kỹ lưỡng và tìm hiểu rõ những rủi ro thực sự của công ty trước khi ra quyết định đầu tư. Bạn nên đánh giá cẩn thận các yếu tố cơ bản của công ty đó trong Bản cáo bạch. 

Tuy các đợt chào bán lần đầu ra công chúng thường là cơ hội đầu tư lớn. Bởi vì chúng thường mang lại lợi nhuận ban đầu cao, do cổ phiếu tăng giá, nhưng rủi ro tồn tại cũng khá cao.

Cách sử dụng bản cáo bạch

Bạn nên bắt đầu phân tích công ty phát hành từ Bản cáo bạch của công ty. Trong quá trình thực hiện, các bạn nên tự đặt ra cho mình một số câu hỏi quan trọng.

Ví dụ như: Việc kinh doanh của công ty đó có tiến triển hay không? Doanh số bán hàng của công ty tăng có nghĩa là lợi nhuận cũng tăng và dẫn tới giá cổ phiếu tăng. Nhưng các con số chưa thể nói lên tất cả. Do vậy, các bạn nên nghiên cứu kỹ lưỡng Bản cáo bạch để tìm ra những dấu hiệu tăng trưởng của công ty.

Bạn cũng nên tìm hiểu kỹ về Ban giám đốc của công ty phát hành, những sản phẩm của công ty và tự đặt ra câu hỏi liệu các sản phẩm này có tiếp tục bán được trên thị trường nữa không?

Xem thêm:

Những thông tin cần xem trong bản cáo bạch

Những thông tin cần xem trong bản cáo bạch
Những thông tin cần xem trong bản cáo bạch – Bản cáo bạch là gì

Thông tin cơ bản

 • Trang bìa (mặt trước và mặt sau)
 • Thời gian chào bán chứng khoán
 • Các khái niệm
 • Tình hình và đặc điểm của công ty phát hành
 • Mục lục
 • Tóm tắt Bản cáo bạch
 • Tóm tắt về vốn cổ phần, thống kê số liệu phát hành/ chào bán, số nợ và phương án dùng tiền thu được từ đợt phát hành
 • Chứng khoán phát hành
 • Thông tin về ngành nghề kinh doanh
 • Thông tin tài chính
 • Thông tin về các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của công ty
 • Các đối tác liên quan đến đợt phát hành
 • Những nhân tố rủi ro liên quan đến ngành nghề kinh doanh và triển vọng của công ty
 • Phụ lục
 • Thủ tục nộp hồ sơ và chấp thuận

Thông tin chính của trang bìa

 • Những loại chứng khoán sẽ được bán
 • Số lượng chứng khoán được phát hành
 • Giá bán các loại chứng khoán
 • Tổ chức liên quan đến các đợt phát hành

Tóm tắt bản cáo bạch

Phần này giúp các bạn tìm hiểu khái quát về những thông tin tóm tắt về công ty.

 • Giới thiệu chung về công ty phát hành, những hoạt động kinh doanh, người hỗ trợ phát hành chứng khoán, các cổ đông lớn và Ban giám đốc của công ty
 • Tóm tắt về các thông tin tài chính của công ty phát hành, kể cả triển vọng phát triển của công ty
 • Tóm tắt về những yếu tố rủi ro liên quan hoặc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty phát hành
 • Tóm tắt về vốn cổ phần, thống kê phát hành hay chào bán, số nợ, số tiền thu được từ đợt phát hành và mục đích dùng số tiền này. Ngoài ra, các bạn nên đối chiếu với những phần tương ứng khác trong Bản cáo bạch để có được thông tin chi tiết nhất mà bạn cần quan tâm

Chữ ký trong bản cáo bạch

Bên cạnh các quy định về bản cáo bạch là gì, Luật Chứng khoán 2019 còn đưa ra một số quy định cụ thể về chữ ký trong bản cáo bạch. 

Trong đó:

Đối với việc chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng

Bản cáo bạch cần phải có chữ ký của những người sau đây: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty; Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc); Giám đốc tài chính hoặc Kế toán trưởng của công ty (tổ chức) phát hành; người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, tổ chức bảo lãnh phát hành hay tổ chức bảo lãnh phát hành chính (nếu có). Trường hợp ký thay cần phải có văn bản ủy quyền.

Chữ ký trong bản cáo bạch
Chữ ký trong bản cáo bạch – Bản cáo bạch là gì

Đối với việc chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng

Bản cáo bạch là gì? Bản cáo bạch cần phải có chữ ký của những người sau đây: Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc CTHĐ thành viên, Chủ tịch công ty); Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; Người đại diện hợp pháp của công ty, tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có). Trường hợp ký thay phải có văn bản ủy quyền.

Trên đây là những thông tin về bản cáo bạch là gì? Đây là thông tin quan trọng mà các bạn cần nắm nếu muốn sinh lời từ đầu tư chứng khoán về bản cáo bạch là gì. Nếu còn có thắc mắc, hãy để lại comment bên dưới bài viết để chúng tôi giải đáp nhé. 

Bình luận

Bài viết liên quan:

Vay bằng iPhone là gì 

Vay tiền bằng iPhone là gì? Những điều kiện để vay tiền

16/04/2023

Vay tiền bằng iPhone phù hợp với bất kỳ ai đang sử dụng thiết bị điện tử của hãng Apple như: iPhone, iPad. Những tổ chức tài chính sẽ đổi mật khẩu và quản lý iCloud của bạn. Trong suốt quá trình vay vốn, bạn vẫn còn có thể xài điện thoại của mình bình ... Read more