Tài sản ngắn hạn là gì? Cách phân biệt tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

Tài sản ngắn hạn là gì? Cách phân biệt tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

Tài sản ngắn hạn là loại hình tài sản khác biệt so với tài sản dài hạn, nhưng tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn là hai yếu tố vô cùng quan trọng. Chúng góp phần vào việc phát triển và tồn tại lâu dài của một doanh nghiệp, đặc biệt là ở … Read more

Cán cân thương mại là gì? Vai trò của cán cân thương mại đối với nền kinh tế

Cán cân thương mại là gì? Vai trò của cán cân thương mại đối với nền kinh tế

Cán cân thương mại ghi lại tất cả xuất khẩu và nhập khẩu của một quốc gia ở khoảng thời gian nhất định, cũng như mức trên lệch của chúng. Cán cân thương mại là một mục trong tài khoản vãng lai của cán cân thanh toán quốc tế.  Và nếu bạn muốn hiểu rõ … Read more

Tỷ suất sinh lợi là gì? Cách tính tỷ suất sinh lợi nhanh và đúng nhất 

Tỷ suất sinh lợi là gì

Trong việc đầu tư, bất kể đầu tư về lĩnh vực sản xuất, giáo dục, y học, cổ phiếu,… Vấn đề được các nhà đầu tư coi trọng hàng đầu có là tỷ suất sinh lời, nếu tỷ suất sinh lời càng lớn thì bạn đem lại nhiều lợi nhuận và kiếm được nhiều tiền. … Read more

Bảo hiểm phi nhân thọ và những điều cơ bản cần biết

Bảo hiểm phi nhân thọ và những điều cơ bản cần biết

“Bảo hiểm phi nhân thọ được đánh giá là Nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và những nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ”. Hiểu đơn giản hơn, bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm cả con người và tất cả thứ khác. Đây là một trong … Read more

Bản cáo bạch là gì? Khái niệm, nội dung, thông tin cần lưu ý

Bản cáo bạch là gì

Bản cáo bạch là gì? Bản cáo bạch trình bày rõ ràng, công khai để các nhà đầu tư hiểu rõ tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và kế hoạch dùng số tiền thu được từ việc phát hành chứng khoán của tổ chức phát hành chứng khoán. Cùng TaichinhPro tìm hiểu kỹ … Read more