Tài sản ngắn hạn là gì? Cách phân biệt tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

Tài sản ngắn hạn là loại hình tài sản khác biệt so với tài sản dài hạn, nhưng tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn là hai yếu tố vô cùng quan trọng. Chúng góp phần vào việc phát triển và tồn tại lâu dài của một doanh nghiệp, đặc biệt là ở tài sản ngắn hạn, chúng có vai trò vô cùng quan trọng về vốn và sản xuất kinh doanh. 

Tài sản ngắn hạn là gì? 

Tài sản lưu động cũng là tên gọi của tài sản ngắn hạn (short – Term Assets) khác với loại hình tài sản dài hạn, tài sản ngắn hạn có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi và có thể chuyển thành tiền mặt trong một chu kỳ hoặc một năm. 

Tài sản ngắn hạn là gì
Tài sản ngắn hạn là gì

Hiện nay các tài sản ngắn hạn thường được các chủ doanh nghiệp sử dụng thường xuyên, dùng để chi trả các chi phí phát sinh khác nhau trong quá trình kinh doanh. Ngoài ra tài sản ngắn hạn cũng là cũng là thước đo phản ánh tình hình kinh tế biến động của một doanh nghiệp. 

Có 3 nhóm tài sản ngắn hạn: Tiền và các khoản tương đương tiền, hàng tồn kho, phải thu ngắn hạn.

  • Tiền và các khoản tương tự tiền: Bao gồm tiền mặt tại quỹ, vàng, bạc, đá quý, tiền gửi ngân hàng,… 
  • Hàng tồn kho: Gồm nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, hàng gửi,… 
  • Phải thu ngắn hạn: Khoản phải thu từ khách hàng, thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ,.. 

Cách phân biệt khác nhau giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

Cách phân biệt khác nhau giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn
Cách phân biệt khác nhau giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

Định nghĩa 

Như trên đã có đề cập tài sản ngắn hạn có thời gian sử dụng hoặc thu hồi trong một chu kỳ hoặc một năm. Còn đối với tài sản dài hạn là được sử dụng trong một thời gian dài và có thể hơn một năm. 

Phân loại

Tài sản ngắn hạn có 3 loại là Tiền và các khoản tương đương tiền, hàng tồn kho, phải thu ngắn hạn. Tài sản dài hạn có tận 6 loại bao gồm tài sản cố định, bất động sản, các khoản phải thu dài hạn, đầu tư tài chính dài hạn, chi phí trả trước dài hạn, tài sản thuế thu nhập hoàn lại. 

Vai trò

Chi phí chi trả cho phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là tài sản ngắn hạn. Còn tài sản dài hạn tài trợ cho những hoạt động mang tính chiến lược quan trọng và lâu dài. 

Thanh khoản 

Tính thanh khoản của ngắn hạn cao vì dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt và không tốn thời gian và chi phí chi trả dịch vụ, đối với dài hạn thì khá rắc rối hơn phải tốn nhiều thời gian và chi phí chi để chuyển về tiền mặt. 

Chi phí khấu hao

Tài sản ngắn hạn sẽ được tính khấu hao, còn tài khoản dài hạn khấu hao sẽ được tính trên nguyên giá. 

Tài sản ngắn hạn có vai trò quan trọng trong kinh doanh không? 

Tài sản ngắn hạn có vai trò quan trọng trong kinh doanh vì có tính thanh khoản cao, nên chúng có thể là nhân tố cần thiết cho các hoạt động kinh doanh. Nhầm đáp ứng các nhu cầu ngắn hạn như bảo trì, vận hành máy móc, thiết bị, mua nguyên liệu đầu vào. 

Tài sản ngắn hạn có vai trò quan trọng trong kinh doanh không?
Tài sản ngắn hạn có vai trò quan trọng trong kinh doanh không?

Chi phí tài trợ cho tài sản ngắn hạn thấp hơn nhiều so với tài sản dài hạn, ngoài ra nguồn vốn huy động để mua tài sản ngắn hạn dễ dàng và nhanh chóng. Bên cạnh đó các hệ số tài sản ngắn hạn được dùng cho việc tính toán phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Công thức tính tài sản ngắn hạn 

Công thức tính tài sản ngắn hạn
Công thức tính tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn = C + CE + I + AR + MS + PE + OLA

Trong đó:

  • C – Tiền mặt 
  • CE – Tương đương tiền 
  • I – Hàng tồn kho 
  • AR – Các khoản phải thu 
  • MS – Chứng khoán đầu tư 
  • PE – Chi phí trả trước 
  • OLA – Tài sản lưu động khác 

Những nhân viên kế toán cần chú ý khi tính tài sản tài sản ngắn hạn của các doanh nghiệp, chỉ tiến hành tính giá tiền của tài sản ngắn hạn khi đó là ngoại tệ, ở trường hợp này tài sản được coi là loại hàng hóa đặc biệt mà có thể thực hiện trao đổi mua bán, 

Các khoản thu ngắn hạn cũng không tiến hành tính giá của tài sản ngắn hạn, nhưng trong lúc này thu hồi các khoản thu khó đòi, nhân viên kế toán cần lập bản dự phòng để không phản ánh cao hơn giá thực tế. 

Kết luận 

Bài viết trên của mình sẽ  giúp cho các bạn hiểu thêm về tài sản ngắn hạn là gì, cách tính, và vai trò của tài sản ngắn hạn. Ngoài ra còn phân tích rõ về sự khác nhau giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Và điều đặc biệt quan trọng ở bài viết này là cho các bạn thấy được tầm quan trọng của tài sản ngắn hạn trong việc kinh doanh và phát triển. 

Bình luận

Bài viết liên quan:

Chi tiết đầu số tài khoản của các ngân hàng

Chi tiết đầu số tài khoản của các ngân hàng mới nhất

21/03/2023

Khi khách hàng đăng ký với ngân hàng để mở tài khoản, ngân hàng sẽ cung cấp số tài khoản bao gồm 8-16 chữ số. Mỗi ngân hàng đều có số tài khoản riêng nên trong bài viết hôm nay, cung cấp chi tiết về đầu số tài khoản của các ngân hàng để các ... Read more

13+ App kiếm tiền Online uy tín nhanh chóng cho sinh viên

13+ App kiếm tiền Online uy tín nhanh chóng cho sinh viên

07/03/2023

Nếu bạn là sinh viên có nhiều thời gian rảnh rỗi và muốn kiếm thêm thu nhập, hãy tham gia app kiếm tiền online với điện thoại di động của mình. Đây là sự lựa chọn tốt nhất, bạn chỉ cần một chút kiến ​​thức công nghệ để kiếm tiền 4.0 để trang trải mua ... Read more